About

Velkommen til podcasten 17-målspodden. Podcasten lages av Siri Smith og Knut Vindenes og vil gi deg innsikt i hvordan HVL konkret jobber med bærekraft. Hensikten er å gi ansatte, studenter, potensielle studenter, samarbeidspartnere og andre med interesse for HVL og bærekraft et sted å oppnå god innsikt i hvordan HVL konkret tilnærmer seg bærekraft.
Produsert av HVL Medielab 2021 - Høgskulen på Vestlandet