Anneli Skudal og Kristin Langnes om forventninger til akademia på bærekraft

Under Arendalsuka fikk Knut en prat med Anneli Skudal og Kristin Langnes, henholdsvis daglig leder og grunnlegger/utenriksminister ved organisasjonen (og nettverket) 50 til 100. Vi snakket om bærekraften det innebærer at samfunnet drar nytte av mennesker over 50 år og hvordan dette også angår akademia.
Produsert av HVL Medielab 2021 - Høgskulen på Vestlandet