Ekstra stoff til episode nr 44 om Grøn region Vestland

Det var veldig mye å snakke om i episoden om Grøn region Vestland. Vi fikk ikke plass til alt i én episode, så her er det som du gikk glipp av.

Gjennom prosjektet så langt har EY utviklet metode basert på opprinnelige metoder og bransjevise dybdekompetanser. Resultatet er det omfattende empiriske kunnskapsgrunnlaget i form av mer enn 5 rapporter. 

Videre omtales ingeniørutdanningens mangeårige historie her i regionen.

Vi diskuterer hvordan samarbeid bør skje også utover Vestlands fylkesgrenser.

Du leser mer om Grøn region Vestland her:
https://www.vestlandfylke.no/narings--og-samfunnsutvikling/gron-vekst/gron-region-vestland/


Produsert av HVL Medielab 2021 - Høgskulen på Vestlandet