Fjordkonferansen med bærekraft som tema

Fjordkonferansen ble avholdt nå i juni og handlet om bærekraft. Konferansen har siden 2013 vært en viktig faglig arena mellom akademia og fagfolk i næringsliv og offentlig virksomhet i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. I samtale med Leif Jostein Longvanes fra styringsgruppen kommer det frem hvor viktig konferansen og Fjordantologien har vært som drahjelp for unge forskere. I samtale med Liv Norunn Hamre, en av forskerne som fikk pris for beste vitenskapelige artikkel 2021 med «Fortetting og byspreiing: Praksis og haldningar gjennom tretti år i fire norske kommunar» får vi refleksjoner rundt vilkår for bærekraftig tettstedsutvikling, blant annet rundt holdninger hos innbyggerne og virkemidler i kommunenes forvaltning til bruk og nedbygging av areal. Se omtale av prisen her: https://panorama.himolde.no/2021/06/17/forsker-trio-hedret-med-pris-for-beste-artikkel/

Produsert av HVL Medielab 2021 - Høgskulen på Vestlandet