FN-sambandet utfordrer HVL på å bruke metoden som ligger bak FNs bærekraftmål

Uten utdanning blir ikke bærekraftmålene innfridd innen 2030, mener Kai Grieg fra FN-sambandet. Han utfordrer HVL til å bruke metoden som ligger bak FN sine bærekraftmål for å knytte det enda tettere til strategien. Vi reflekterer rundt hvordan bærekraft kan fylles med konkret innhold.

Det nærmer seg årsskifte og det er tid for refleksjoner, og gjerne de mer grunnleggende refleksjoner. Vi samtaler denne gang med Kai Grieg fra FN-sambandet i Norge blant annet om hvordan HVL kan jobbe med bærekraft og hva som ligger i bærekraftbegrepet. Vi kommer også inn på hvordan rapporten Voluntary National Review 2021 Norway fra Solberg-regjeringen er mottatt i samfunnet og hvordan Høgskulen på Vestlandet kan bruke denne rapporten i sitt videre arbeid.

Kai deler tanker om hvordan man kan jobbe både helhetlig med bærekraftmålene og samtidig spisse innsatsen inn mot konkrete mål. Han har også ønsker om mer samarbeid mellom FN-sambandet og Høgskulen på Vestlandet.

I utdanningssammenheng er det vel så viktig hva man gjør som hva man sier. Hva er da en bærekraftferdighet («-skill»)?

Avslutningsvis deler Grieg også noen perspektiver fra utenlandsreiser han har hatt til andre deler av verden.

 

Aktuelle nettsteder:

FN-sambandet: https://www.fn.no/

Produsert av HVL Medielab 2021 - Høgskulen på Vestlandet