Gisle Nondal om forventninger til akademia på bærekraft

Under Arendalsuka fikk vi en prat med Gisle Nondal. Han har bakgrunn som klimaforsker og er nå daglig leder ved Ocean Innovation Norwegian Catapult. Vi samtaler om det grønne skiftet og om hvilke forventninger han har til akademia når det gjelder bærekraft.

Produsert av HVL Medielab 2021 - Høgskulen på Vestlandet