Gunnar Birkeland om forventninger til akademia på bærekraft

Under Arendalsuka fikk vi en prat med Gunnar Birkeland. Han er CEO ved UNITECH Energy Group og styreleder ved Norwegian Offshore Wind Cluster. Han har tidligere også vært styremedlem ved HiB og senere styremedlem ved HVL. Vi samtaler om det grønne skiftet, om olje og gass og om hvilke forventninger han har til akademia når det gjelder bærekraft.

Produsert av HVL Medielab 2021 - Høgskulen på Vestlandet