Hvordan kan produksjon av grønn hydrogen skaleres opp?

I denne episoden får vi høre hvordan Høgskulen på Vestlandet utdanner og forsker innen hydrogen, blant annet om videreutdanningskurset som er godt mottatt i industrien. Videre får vi høre hvordan klyngen Ocean Hyway Cluster jobber med hydrogen i maritim sektor, og vi ser nærmere på hvordan hydrogenproduksjon kan skaleres sterkt opp.

Samtalen denne gang foregår under messen Blue Days 21 i Grieghallen med et live publikum. Med oss har vi Velaug Myrseth Oltedal fra Høgskulen på Vestlandet og Mark Purkis fra Ocean Hyway Cluster, og temaet er hydrogen. Vi får høre om utfordringer ved elektrolysebasert (såkalt grønn) hydrogenproduksjon og hva som skal til for å skalere opp produksjonsvolumene så mye som må til ihht Parisavtalen. 

Velaug er assisterende instituttleder ved Institutt for maskin- og marinfag og har doktorgrad i fysikalsk kjemi. Hun er frontfiguren for hydrogensatsingen ved HVL. Mark er project consultant hos klyngen Ocean Hyway Cluster og har bakgrunn som prosessingeniør. Han jobber tett sammen med flere av industripartnerne om hydrogenprosjekter.

Selv om det ikke kommer så eksplisitt frem i samtalen, så har HVL og Ocean Hyway Cluster, ved nettopp Velaug og Mark, et nært samarbeid. Samarbeidet har hatt viktig betydning for HVL sin utvikling av hydrogenfaget.

 

Les mer om Ocean Hyway Cluster her: https://www.oceanhywaycluster.no/

 

Noen (norske) podkaster som omhandler fornybar energi, herunder hydrogen:

Energi og klima fra Norsk Klimastiftelse

Greenpod fra Greenstat

Produsert av HVL Medielab 2021 - Høgskulen på Vestlandet