Kjellrun Hiis Hauge, professor i danning og bærekraft

Det er nettopp etablert en ny professorstilling i danning og bærekraft ved HVL. Kjellrun Hiis Hauge tiltrer stillingen snart, og hun gleder seg stort til å jobbe tverrfaglig og gå inn i kompleksiteten og dilemmaene. I samtalen utforsker vi begrepene danning og bærekraft. Verdigrunnlaget bak standpunktene i bærekraftdebattene må verdsettes. Vi må våge å stå i de krevende debattene. Barnehagen er et viktig startpunkt for bærekraft-tenking. Kjellrun forteller også hva hun drømmer om å få til i stillingen.

Produsert av HVL Medielab 2021 - Høgskulen på Vestlandet