Medielab løfter høgskolen med teknologier som VR og droner

Medielab er høgskolens motor for bruk av nye teknologier i både utdanning og forsking. I tillegg til at de gjorde sine kolleger i stand til å krasjdigitalisere under pandemien, så jobber de strategisk med gjøre de ulike fagmiljøene i stand til å bruke teknologier som virtual reality, droner, mobilapplikasjoner for lokasjonsbasert læring og holografi. Dette kan øke pedagogisk effekt, øke samhandling og redusere reisebehov; det handler altså om bærekraft. I denne episoden kommer vi også inn på hvordan læringslab på alle campusene blir utprøvingsarenaer for både ansatte og studenter. Det er seksjonssjef Sigrid Jordal Havre og prosjektleder Øyvind Fosse i Medielab vi møter denne gang, begge to teknologioptimister og med et brennende engasjement.

Produsert av HVL Medielab 2021 - Høgskulen på Vestlandet