Nye ledere i Studenttinget ved HVL utfordrer oss på bærekraft

Den nye lederen ved Studenttinget ved HVL heter Jelle Sebastian Bruin, og sammen med ny bærekraft-, likestillingspolitisk og internasjonalt ansvarlig Ingvill Holmberg er de klare for å utfordre HVL og engasjere studentene innen klima- og bærekraftsaker. Det er opptatt av at bærekraftperspektivet skal prege studietilbud og også studenthverdagen. Hvordan skal vi jo jobbe sammen for å få det til? Vi lar oss begeistre av engasjementet deres.

Produsert av HVL Medielab 2021 - Høgskulen på Vestlandet