Professor Tobba Sudmann innoverer fysioterapi med hest

Professor Tobba Sudmann er glødende opptatt av bærekraft, men har lite til overs for begrepet «bærekraft». Hesten har en sentral plass i Sudmann sin forskning og fysioterapipraksis, for hun tenker helhetlig og ukonvensjonelt innen folkehelse. Tobba Sudmann viser bredt samfunnsengasjement gjennom samtalen, og hun utfordrer oss på livsstil.
I denne samtalen mellom Knut Vindenes og professor Tobba Sudmann diskuterer vi folkehelse og bærekraft. Sudmann er fysioterapeut, så bærekraft og fysioterapi bli tatt opp med jevne mellomrom.  Hun er opptatt av sammenhengen mellom hvordan vi lever, hva vi gjør og hvordan vi tenker samtidig på alt levende og på våre omgivelser. FNs begrep Én helse løfter hun frem som en viktig påminnelse på at mennesket må sees i sammenheng med dyr, planter og natur rundt oss. Sosial ulikhet i helse gjelder ikke bare mellom mennesker, det gjelder også mellom mennesker, dyr, fugler og planter.

Sudmann er ridefysioterapeut, og bruker hest i behandling av mennesker. Hesten deltar aktivt i samhandlingen mellom pasient og fysioterapeut, og bidrar til kroppslig omstilling og bedring. Hest for menneskers helse er del av Sudmanns undervisnings-, formidlings- og forskningsportefølje. 

 fullt av dilemmaer, og ett av dem er hvordan dyr, i dette tilfelle hester, representerer ganske store klimautslipp når man ser på hele verdikjeden.

Dyr og natur gjør menneskene godt, men hestenæringen bidrar også til press på miljøet der de er. Helse og bærekraft viser oss kompleksiteten og dilemmaene med bærekraftsmålene og En helse. 

I samtalen diskuterer vi også tverrfaglighet, noe Sudmann mener er avgjørende og viser gjennom eksempel hvordan man styrker sitt eget fag gjennom tett samspill med andre sitt fag.

Ellers er hun opptatt av fysisk aktivitet som forebygging og behandling, og minner oss på at all aktivitet er bedre enn ingenting, i alle våre hverdagssammenhenger. Vi utfordres også når det gjelder bruk av treningsstudio. 

 

Professor Tobba Sudmann jobber ved institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er faglig leder for et doktorgradsprogram innen helse, funksjon og deltakelse. Les mer her: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/helse-funksjon-og-deltaking/

Skapere og gjester

Siri Smith
Vert
Siri Smith
Siri works as Climate and Sustainability Coordinator at Western Norway University of Applied Sciences
Produsert av HVL Medielab 2021 - Høgskulen på Vestlandet