Prorektor pro bærekraft, Gro Anita Fonnes Flaten

Hos vår engasjerte prorektor for forskning Gro Anita Fonnes Flaten banker hjertet litt ekstra for havet, men hun er faglig og personlig engasjert i bærekraftig utvikling i sin videste forstand. Hun har ansvar for universitetsprosjektet og har også internasjonalisering og bibliotekene ved HVL under sitt ansvarsområde. Vi snakker med henne i denne episoden blant annet om tverrfaglig forskning, ansvarlig innovasjon, og hvordan internasjonalisering faktisk kan være viktig for å nå bærekraftmålene, i tillegg til hvordan Høgskulen på Vestlandet bidrar til løsninger for det grønne skiftet.

Se lenker:

One Ocean Expedition, HVL er samarabeidspartner:
https://oneoceanexpedition.com/no


Produsert av HVL Medielab 2021 - Høgskulen på Vestlandet