Rektor Gunnar Yttri om bærekraft, del 1 av 2

Hvilken rolle skal høgskolen spille i samfunnet - og hvordan passer bærekraft inn i dette? Av temaene vi berører er også tverrfaglighet og innføringsemnet «Danning og akademisk håndverk». Dette er første av to deler med Gunnar Yttri ved Høgskulen på Vestlandet, drøye 3 måneder etter at han tiltrådte rektorstillingen.

Produsert av HVL Medielab 2021 - Høgskulen på Vestlandet