Rektor Gunnar Yttri om bærekraft, del 2 av 2

I del to med rektor gir vi ham en utfordring, og vi snakker om bærekraft i våre studieprogram, betydning for universitetsambisjonen, hva han forventer av sine ledere, hvordan vi jobber med bærekraft gjennom kunnskapsklyngene, litt om digitalisering - og andre ting. Dessuten får vi svar på om rektor er en råner og kjører dieselbil.

Produsert av HVL Medielab 2021 - Høgskulen på Vestlandet