Renate Nedregård om bærekraftsverktøy og om HVL som «koblingsboks»

Under Arendalsuka fikk vi en prat med Renate Nedregård, leder for Klimapartnere Vestland. HVL har formell samarbeidsavtale med Klimapartnere Vestland, og Nedregård forteller om konkrete verktøy som Klimapartnere kan hjelpe alle partnere med slik at man klarer å bli så konkrete på løsninger at man oppnår reell bærekraftig utvikling. Nedregård forteller også om toppledersamlingene, der stemningen er at man løfter hverandre og entusiasmen smitter. Videre mener Nedregård at høgskolene og universitetene har en unik posisjon til å nå studentene, de unge, og å fange opp engasjementet deres. Hun utfordrer HVL på å være en «koblingsboks» for samarbeid og tverrfaglighet mellom aktørene i regionen.

Produsert av HVL Medielab 2021 - Høgskulen på Vestlandet