Siri og Knut oppsummerer og ser frem til høsten

Hvordan har det gått med satsingen på bærekraft for HVL det siste året? Hvordan ligger vi an med bærekraftmålene? Siri og Knut reflekterer og ser framover. Det skjer nemlig mye spennende til høsten. Stor takk til alle som har fulgt 17-målspodden i oppstarten! Vi planlegger både sending fra Arendalsuka, flere eksterne gjester i studio, og selvfølgelig mye mer av våre engasjerte og dyktige studenter og ansatte i fortsettelsen. 17-målspodden ønsker deg en riktig god sommer! Høstsesongens første episode blir tidligst 13.august.

Produsert av HVL Medielab 2021 - Høgskulen på Vestlandet