Thina Saltvedt om forventninger til akademia på bærekraft

Under Arendalsuka fikk vi en prat med Thina Saltvedt, Sjefanalytiker i Sustainable Finance i Nordea. Vi samtaler om det grønne skiftet og hvilke forventninger hun har til akademia når det gjelder bærekraft.

Produsert av HVL Medielab 2021 - Høgskulen på Vestlandet