Til Arendalsuka for å utforske forventninger

I denne miniepisoden snakker vi om hva vi ønsker å utforske mens vi deltar på Arendalsuka, der vi skal ha stand og produsere flere episoder av 17-målspodden i Arendal sentrum. Vi er nysgjerrige på å høre hva omverden forventer av oss i akademia når det gjelder bærekraft, og mon tro om alle ressursene som legges inn i Arendalsuka faktisk får mer fart på den grønne omstillingen?

Produsert av HVL Medielab 2021 - Høgskulen på Vestlandet