Displaying episodes 31 - 41 of 41 in total

Kjellrun Hiis Hauge, professor i danning og bærekraft

Det er nettopp etablert en ny professorstilling i danning og bærekraft ved HVL. Kjellrun Hiis Hauge tiltrer stillingen snart, og hun gleder seg stort til å jobbe tverrfaglig og gå inn i kompleksiteten og dilemmaene. I samtalen utforsker vi begrepene danning og bærekraft. Verdigrunnlaget bak standpunktene i bærekraftdebattene må verdsettes. Vi må våge å stå i de krevende debattene. Barnehagen er et viktig startpunkt for bærekraft-tenking. Kjellrun forteller også hva hun drømmer om å få til i stillingen.

Rektor Gunnar Yttri om bærekraft, del 2 av 2

I del to med rektor gir vi ham en utfordring, og vi snakker om bærekraft i våre studieprogram, betydning for universitetsambisjonen, hva han forventer av sine ledere, hvordan vi jobber med bærekraft gjennom kunnskapsklyngene, litt om digitalisering - og andre ting. Dessuten får vi svar på om rektor er en råner og kjører dieselbil.

Rektor Gunnar Yttri om bærekraft, del 1 av 2

Hvilken rolle skal høgskolen spille i samfunnet - og hvordan passer bærekraft inn i dette? Av temaene vi berører er også tverrfaglighet og innføringsemnet «Danning og akademisk håndverk». Dette er første av to deler med Gunnar Yttri ved Høgskulen på Vestlandet, drøye 3 måneder etter at han tiltrådte rektorstillingen.

Leder for Studenttinget om bærekraft, del 2 av 2

Studentene har mange tanker om hva bærekraft betyr for dem privat og på campusene. Dette er den andre av to samtaler med Henrik Tjora Waage, leder av Studenttinget. Vi snakker litt om Studenttingets arbeid med Bærekraftpolitisk plattform og streifer innom deres diskusjoner rundt vegetarmat og mye annet. Henrik spør Siri og Knut om det er mye å gripe over i bærekraftarbeidet.

Leder for Studenttinget om bærekraft, del 1 av 2

Vil utdanningen gi studentene det de trenger for å være endringsagenter for bærekraft når de kommer ut i arbeidslivet? Hva med bærekraftutfordringer når studentene er ute i praksis? Studentene har mange tanker om kva berekraft betyr for dem privat og ikke minst i utdanninga de tar. Dette er den første av to samtaler med Henrik Tjora Waage, leder av Studenttinget. Han er også student ved barnehagelærerutdanningen.

Klimaendringsledelse i Sogndal, del 2 av 2

I denne episoden snakker vi om forskningsprosjekt innen bærekraftig arealplanlegging, med Sogndal som case. Og etter hvert som vi lærer mer om forskningen til Marte Lange Vik, så spør vi frimodig: Mangler vi et bærekraftmål nr 18? Bærekraftig arealplanlegging.

Klimaendringsledelse i Sogndal, del 1 av 2

Sogndal er som et laboratorium for studier av klimaendringer, naturmangfold og andre sider ved bærekraft. Studiestedet tiltrekker studenter fra hele verden og det akademiske miljøet er sterkt. I denne episoden gir Marte Lange Vik, studieprogramansvarlig for Climate Change Management, oss et innblikk i studieprogrammet.

Energiteknologi-studenter i hjertet av det grønne skiftet

De fire tredjeårsstudentene Mari Bakkan Vika, Daniel Olausen Gullbrå, Tommy Reinertsen og Anders Vangsnes Bøe deler sine erfaringer fra den treårige bachelorutdanningen i Energiteknologi.

Fagmiljøet økonomi og administrasjon mener alvor!

Gjennom en reise på nærmere 10 år har de norske universitets- og høgskolemiljøene innen økonomi og administrasjon tatt en sterkere posisjon innen bærekraft. Denne gang blir det samtale med Tom Skauge, leder for Institutt for Økonomi og administrasjon, aktivisten som ble akademiker.

Akademia tar en sterkere rolle i omstillingen i Vestland

Et nytt forskningsprosjekt starter høsten 2021 og har som mål å finne ut hvordan utdannings- og forskningsinstitusjonene NHH, UiB og HVL kan spille en sterkere rolle for en smart og bærekraftig næringsutvikling i Vestland. Vi tar en prat med prosjektkoordinator Øystein Stavø Høvig fra Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling.

Vi vil noe med 17-målspodden!

Siri Smith og Knut Vindenes inntar studio som programverter og drar i gang 17-målspodden. De har med seg kollega Anne Sofie Bjelland, som er blitt en erfaren podkastvert for bl.a. «Byplaner i Bergen». Hva forventer Anne Sofie av 17-målspodden og hva tror vi skal til for å lykkes?

Produsert av HVL Medielab 2021 - Høgskulen på Vestlandet