Displaying episodes 31 - 49 of 49 in total

Thina Saltvedt om forventninger til akademia på bærekraft

Under Arendalsuka fikk vi en prat med Thina Saltvedt, Sjefanalytiker i Sustainable Finance i Nordea. Vi samtaler om det grønne skiftet og hvilke forventninger hun har til akademia når det gjelder bærekraft.

Nye ledere i Studenttinget ved HVL utfordrer oss på bærekraft

Den nye lederen ved Studenttinget ved HVL heter Jelle Sebastian Bruin, og sammen med ny bærekraft-, likestillingspolitisk og internasjonalt ansvarlig Ingvill Holmberg er de klare for å utfordre HVL og engasjere studentene innen klima- og bærekraftsaker. Det er opptatt av at bærekraftperspektivet skal prege studietilbud og også studenthverdagen. Hvordan skal vi jo jobbe sammen for å få det til? Vi lar oss begeistre av engasjementet deres.

Til Arendalsuka for å utforske forventninger

I denne miniepisoden snakker vi om hva vi ønsker å utforske mens vi deltar på Arendalsuka, der vi skal ha stand og produsere flere episoder av 17-målspodden i Arendal sentrum. Vi er nysgjerrige på å høre hva omverden forventer av oss i akademia når det gjelder bærekraft, og mon tro om alle ressursene som legges inn i Arendalsuka faktisk får mer fart på den grønne omstillingen?

Siri og Knut oppsummerer og ser frem til høsten

Hvordan har det gått med satsingen på bærekraft for HVL det siste året? Hvordan ligger vi an med bærekraftmålene? Siri og Knut reflekterer og ser framover. Det skjer nemlig mye spennende til høsten. Stor takk til alle som har fulgt 17-målspodden i oppstarten! Vi planlegger både sending fra Arendalsuka, flere eksterne gjester i studio, og selvfølgelig mye mer av våre engasjerte og dyktige studenter og ansatte i fortsettelsen. 17-målspodden ønsker deg en riktig god sommer! Høstsesongens første episode blir tidligst 13.august.

Fersk masteroppgave om Bærekraftsbiblioteket

Siri og Knut snakker med Inger Marie Vik om hennes rykende ferske masteroppgave ved HVL. Hele oppgaven hennes er en grundig, søkende og reflekterende reise inn i en omfattende og kompleks tematikk, og til og med i tittelen bruker hun spørsmålstegnet: «Et bærekraftig bibliotek?». Det handler om - hold deg fast - om å undersøke hvilket potensial Bærekraftsbiblioteket har som nettsted og undervisningsopplegg med en litterær og samtalebasert tilnærming for å forstå FNs bærekraftsmål. Oppgaven henter erfaringer og synpunkter fra fire norsklærere i barneskolen, og den adresserer også hvilke utfordringer og muligheter som ligger i at opplegget er formidlet nettopp på en nettside. Målgruppen for opplegget er barn i alderen 6-12 år. Blant funnene er at Bærekraftsbiblioteket faktisk kan bidra til å øke lærernes evne til å integrere bærekraft i sine undervisningsopplegg, og at konseptet kan ha en god tverrfaglig faktor også langt utover norskfaget. Knut deler dessuten sine refleksjoner og nye perspektiver som kom ut av hans lesing av oppgaven. Du finner selve Bærekraftsbiblioteket her: https://www.fn.no/undervisning/undervisningsopplegg/5-7-trinn/baerekraftsbiblioteket Veileder for oppgaven var Lykke Guanio-Uluru.

Fjordkonferansen med bærekraft som tema

Fjordkonferansen ble avholdt nå i juni og handlet om bærekraft. Konferansen har siden 2013 vært en viktig faglig arena mellom akademia og fagfolk i næringsliv og offentlig virksomhet i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. I samtale med Leif Jostein Longvanes fra styringsgruppen kommer det frem hvor viktig konferansen og Fjordantologien har vært som drahjelp for unge forskere. I samtale med Liv Norunn Hamre, en av forskerne som fikk pris for beste vitenskapelige artikkel 2021 med «Fortetting og byspreiing: Praksis og haldningar gjennom tretti år i fire norske kommunar» får vi refleksjoner rundt vilkår for bærekraftig tettstedsutvikling, blant annet rundt holdninger hos innbyggerne og virkemidler i kommunenes forvaltning til bruk og nedbygging av areal. Se omtale av prisen her: https://panorama.himolde.no/2021/06/17/forsker-trio-hedret-med-pris-for-beste-artikkel/

Janne Robberstad om global øko-design i teaterverden

Visuell kunst formidlar gjerne heilskapleg gjennom sansane, den kan opplevast. Den kan frastøyte eller fryde, få ein til å glise eller grine. Ikkje minst kan den brukast til å få betraktaren til å tenke. Å bruke kunst aktivt i arbeidet mot ei meir medviten og berekraftig verd, vil truleg nå inn på ein anna måte enn rein teoretisk forsking, fordi den ikkje går omvegen via ord, men talar direkte til sjela. Øko-design fungerer som ein brubyggjar i det naturfaglege og det kunstfaglege samarbeidet. Ein treng det beste frå begge felt for å få til eit vellukka, økologisk berekraftig design, der summen blir større enn delane. Kunst og øko-design dannar bakteppe for denne samtalen der fokus er på berekraft i design av scenografi i teater- og operaverden. Janne fortel mellom anna om det tverrfaglege og globale Global Science Opera, som ho er produksjonsleiar for. Ho fortel også om det overordna målet for arbeidet hennar, eit mål som ikkje er av dei små.

Medielab løfter høgskolen med teknologier som VR og droner

Medielab er høgskolens motor for bruk av nye teknologier i både utdanning og forsking. I tillegg til at de gjorde sine kolleger i stand til å krasjdigitalisere under pandemien, så jobber de strategisk med gjøre de ulike fagmiljøene i stand til å bruke teknologier som virtual reality, droner, mobilapplikasjoner for lokasjonsbasert læring og holografi. Dette kan øke pedagogisk effekt, øke samhandling og redusere reisebehov; det handler altså om bærekraft. I denne episoden kommer vi også inn på hvordan læringslab på alle campusene blir utprøvingsarenaer for både ansatte og studenter. Det er seksjonssjef Sigrid Jordal Havre og prosjektleder Øyvind Fosse i Medielab vi møter denne gang, begge to teknologioptimister og med et brennende engasjement.

Kjellrun Hiis Hauge, professor i danning og bærekraft

Det er nettopp etablert en ny professorstilling i danning og bærekraft ved HVL. Kjellrun Hiis Hauge tiltrer stillingen snart, og hun gleder seg stort til å jobbe tverrfaglig og gå inn i kompleksiteten og dilemmaene. I samtalen utforsker vi begrepene danning og bærekraft. Verdigrunnlaget bak standpunktene i bærekraftdebattene må verdsettes. Vi må våge å stå i de krevende debattene. Barnehagen er et viktig startpunkt for bærekraft-tenking. Kjellrun forteller også hva hun drømmer om å få til i stillingen.

Rektor Gunnar Yttri om bærekraft, del 2 av 2

I del to med rektor gir vi ham en utfordring, og vi snakker om bærekraft i våre studieprogram, betydning for universitetsambisjonen, hva han forventer av sine ledere, hvordan vi jobber med bærekraft gjennom kunnskapsklyngene, litt om digitalisering - og andre ting. Dessuten får vi svar på om rektor er en råner og kjører dieselbil.

Rektor Gunnar Yttri om bærekraft, del 1 av 2

Hvilken rolle skal høgskolen spille i samfunnet - og hvordan passer bærekraft inn i dette? Av temaene vi berører er også tverrfaglighet og innføringsemnet «Danning og akademisk håndverk». Dette er første av to deler med Gunnar Yttri ved Høgskulen på Vestlandet, drøye 3 måneder etter at han tiltrådte rektorstillingen.

Leder for Studenttinget om bærekraft, del 2 av 2

Studentene har mange tanker om hva bærekraft betyr for dem privat og på campusene. Dette er den andre av to samtaler med Henrik Tjora Waage, leder av Studenttinget. Vi snakker litt om Studenttingets arbeid med Bærekraftpolitisk plattform og streifer innom deres diskusjoner rundt vegetarmat og mye annet. Henrik spør Siri og Knut om det er mye å gripe over i bærekraftarbeidet.

Leder for Studenttinget om bærekraft, del 1 av 2

Vil utdanningen gi studentene det de trenger for å være endringsagenter for bærekraft når de kommer ut i arbeidslivet? Hva med bærekraftutfordringer når studentene er ute i praksis? Studentene har mange tanker om kva berekraft betyr for dem privat og ikke minst i utdanninga de tar. Dette er den første av to samtaler med Henrik Tjora Waage, leder av Studenttinget. Han er også student ved barnehagelærerutdanningen.

Klimaendringsledelse i Sogndal, del 2 av 2

I denne episoden snakker vi om forskningsprosjekt innen bærekraftig arealplanlegging, med Sogndal som case. Og etter hvert som vi lærer mer om forskningen til Marte Lange Vik, så spør vi frimodig: Mangler vi et bærekraftmål nr 18? Bærekraftig arealplanlegging.

Klimaendringsledelse i Sogndal, del 1 av 2

Sogndal er som et laboratorium for studier av klimaendringer, naturmangfold og andre sider ved bærekraft. Studiestedet tiltrekker studenter fra hele verden og det akademiske miljøet er sterkt. I denne episoden gir Marte Lange Vik, studieprogramansvarlig for Climate Change Management, oss et innblikk i studieprogrammet.

Energiteknologi-studenter i hjertet av det grønne skiftet

De fire tredjeårsstudentene Mari Bakkan Vika, Daniel Olausen Gullbrå, Tommy Reinertsen og Anders Vangsnes Bøe deler sine erfaringer fra den treårige bachelorutdanningen i Energiteknologi.

Fagmiljøet økonomi og administrasjon mener alvor!

Gjennom en reise på nærmere 10 år har de norske universitets- og høgskolemiljøene innen økonomi og administrasjon tatt en sterkere posisjon innen bærekraft. Denne gang blir det samtale med Tom Skauge, leder for Institutt for Økonomi og administrasjon, aktivisten som ble akademiker.

Akademia tar en sterkere rolle i omstillingen i Vestland

Et nytt forskningsprosjekt starter høsten 2021 og har som mål å finne ut hvordan utdannings- og forskningsinstitusjonene NHH, UiB og HVL kan spille en sterkere rolle for en smart og bærekraftig næringsutvikling i Vestland. Vi tar en prat med prosjektkoordinator Øystein Stavø Høvig fra Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling.

Vi vil noe med 17-målspodden!

Siri Smith og Knut Vindenes inntar studio som programverter og drar i gang 17-målspodden. De har med seg kollega Anne Sofie Bjelland, som er blitt en erfaren podkastvert for bl.a. «Byplaner i Bergen». Hva forventer Anne Sofie av 17-målspodden og hva tror vi skal til for å lykkes?

Produsert av HVL Medielab 2021 - Høgskulen på Vestlandet